Motsatspar kan vara en slump

Fråga: Jag ser och hör allt oftare uttrycket ung ålder. Det bör väl heta låg ålder? Jag hör aldrig gammal ålder.

Ulf

Svar:

Rent logiskt kan man tycka att en ålder är antingen hög eller låg. Men ålder används också tillsammans med mer beskrivande adjektiv. Vi har ung ålder, men också mogen ålder. Att vi inte hör gammal ålder kan ha att göra med att vi gärna undviker att stämpla människor (och deras åldrar) som gamla. Det kan också vara lite av en slump: alla motsatspar är inte helt symmetriska. Vad gäller ung ålder kan det också ha fått extra skjuts av engelskans young age, men det är inget jag har sett någon undersöka, så det kan vara helt orelaterat.

Sofia Tingsell, Språkrådet