Mindre vanligt att sätta jaget först

Fråga:

Det sägs ibland att man på engelska är noga med att vara artig och nämna andra före sig själv, alltså att man säger you and me snarare än me and you. Stämmer det? Jag har inte så sällan hört det ”oartiga” alternativet.

Monica

Svar:

Här finns en del variation, men det verkar i alla fall som att den ”artiga” varianten med you före me (You and me got some business to settle) är vanligare än me and you (Me and you got business together).

Ännu tydligare är det med you and I (You and I need to talk first) kontra I and you. Medan you and I är det mest frekventa av alla alternativen används I and you i princip inte alls.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet