Mem kan vara en riktig höjdare

Fråga:

Vad betyder ortnamnet Mem i Östergötland?

Ewa

Svar:

Ortnamnet Mem finns tolkat i Svenskt ortnamnslexikon: ”Mæm 1359 [första belägg]. Ortnamnet är troligen en sammansättning med hem ’boplats; gård’ i efterleden. Förleden kan innehålla ett fornsvenskt [i övrigt icke belagt] (r), en sidoform till fsv. mio(r) ’smal’ med syftning på läget på en smal bergshöjd med tvärt stupande sidor.”

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen