Mager och stenig jord är ursprunget

Fråga:

Vad betyder namnet Härkeberga?

Nils

Svar:

Namnet Härkeberga finns tolkat i Svenskt ortnamnslexikon. Där står att efterleden innehåller berg. Förleden har antagits innehålla en bildning till dialektordet hark, ’möda, besvär, uselt tillstånd’, syftande på mager och stenbunden jord. Tolkningen får betraktas som osäker. På 1600-talet ville man i förleden se den antika mytologins Herkules, vilket förklarar skrivningar som Herkulsberga och dylikt ända in på 1800-talet.

Elin Pihl, Institutet för språk och folkminnen