Lyckönskan på sydsvenskt vis

Fråga:

Vi i Ryssby i Ljungby kommun använder uttrycket väla dig! när någon har haft tur eller är framgångsrik. Är det bara något regionalt i Kronobergs län?

Gunnar

Svar:

Uttrycket väla dig! går tillbaka till frasen väl vare dig! som används när man vill lyckönska någon.

Frasen väl vare dig! – med uttalsvarianter som vela eller väla de, vellva de, välva daj och så vidare – och varianten väl varest dig! – med uttal som velvas de och så vidare – är belagda från södra och mellersta Småland, men påträffas även i Blekinge.

Det finns även varianter där man använder andra pronomen än dig, till exempel välva dän, välvar mej, välva oss, välvas hon.

Annika Karlholm, Institutet för språk och folkminnen