Låttitel anspelar på auktionsutrop

Fråga:

I ett avsnitt av tv-programmet Jills veranda nyligen sjöng Jill Johnson och Frida Hyvönen countrylåten Going once, going twice, going gone. Titeln låter bekant. Var kommer den ifrån?

Johan

Svar:

I Sverige säger en auktionsutropare första, andra, tredje innan han eller hon med ett klubbslag avslutar en budgivning. På engelska motsvaras detta av going, going, gone eller going, going, sold eller ibland av going once, going twice, sold.

Det finns ganska många sånger som alluderar på detta uttryck, som Bob Dylan i Going, going, gone från 1974. Innebörden av uttrycket är ofta att ett erbjudande inte längre gäller eller att ett tillfälle har försuttits.

Hans Lindquist, Malmö universitet