Latinsk namnform gav bäraren status

Fråga:

I historiska handlingar har jag sett att Trugelli kan stå för Trulsson eller Trulsdotter. Hur hänger det ihop?

Claes

Svar:

Truls är en dansk utveckling av det nordiska namnet Thorgisl, där sl har blivit ls och Thor har blivit Tro/Tru vilket resulterar i Trogels, Trugils och liknande. Efter bortfall av g får vi Truels och med ytterligare förenkling Truls.

Formen Trugelli är latinsk genitiv av Trugellus, som motsvarar det folkspråkliga Trugels. Latiniserade former av namn användes för att markera att namnbäraren var en lärd person eller ibland som en allmän statusmarkering. På samma sätt kunde en Olof Persson skrivas Olaus Petri.

Lennart Ryman, Institutet för språk och folkminnen