Låt burköppning vara ljudhärmande

Fråga:

Hur skriver man ljudeffekten när man öppnar en burk läsk? På engelska har jag sett skrivningen pscht. Nu har jag skrivit katitj, men det finns kanske något vedertaget?

Johannes

Svar:

Såvitt jag vet finns inget etablerat skrivsätt, men personligen tycker jag nog att pscht och liknande är mer lättbegripligt än katitj. Ordet pys- som i pysljud är ju ljudhärmande från början, så någon variant där de bokstäverna ingår känns naturlig. Letar man i presstextarkiv får man ett fåtal träffar på varianter av typen psssscch för olika pys- och fräsljud.

Anna Antonsson, Språkrådet