Lånord med olika motsvarigheter

Fråga:

Har det engelska ordet craving någon svensk motsvarighet? Ordet är vanligt bland annat vid graviditeter. Kanske kommer det in i nästa utgåva av Svenska Akademiens ordlista, SAOL?

Dan

Svar:

Det finns ingen ”formell motsvarighet” på svenska. Craving(s) är som du säger vanligt i dag i svenskan, så jag kan också tänka mig att det dyker upp i SAOL eller Svensk ordbok inom några år. Men det kan också hända att det är ett övergående trendord, och det är vanligt med olika svenska motsvarigheter. Det bör här poängteras att craving måste översättas på olika sätt i olika sammanhang: begär, matbegär, lust, sug (efter något), abstinens och så vidare.

Ola Karlsson, Språkrådet