Långt tankstreck för inskjuten sats

Fråga: I engelskan finns två olika tankstreck, vanligt (–) och långt (—). Hur används de?

Johanna

Svar:

Dessa två tecken benämns på engelska en dash och em dash (på brittisk engelska även en rule och em rule). Dessutom finns förstås bindestreck, hyphen. Om vi börjar med bindestrecket så används det mest för avstavning av ord och sammansättningar, hyphenation: ex-husband. Vanligt tankstreck används alltid för att uttrycka ’från … till’ som i January–March, Stockholm–Chicago eller 135–145. Notera att det alltså inte ska vara bindestreck här, och inga blanksteg mellan tecknen. Vanligt tankstreck kan också användas på samma sätt som i svenskan för att avskilja inskjutna satser inuti eller i slutet av en mening, med blanksteg före och efter: The question – composed equally of great pride and and creeping doubt – was symbolic of the national consciousness. Detta är numera det vanligaste i brittisk engelska. Långt tankstreck används för inskjutna satser främst i amerikansk engelska, men då vanligen utan blanksteg: It sits on a hill, a five-story château—the only one in town—and is fenced around in wrought iron.

Hans Lindquist, Malmö universitet