Lämpligt sätt att tala om en diskurs

Fråga:

Jag undrar om det finns någon betydelseskillnad mellan orden avkolonialisering, dekolonialisering och avkolonisering? Vilket ord rekommenderar ni om det inte rör faktisk självständighet för tidigare kolonier, utan mer abstrakta frågor som avkolonialisering av en diskurs?

Emilia

Svar:

Mig veterligt finns det ingen direkt betydelseskillnad mellan dessa varianter, men det finns nyansskillnader som kan vägleda ett val. Eftersom det i detta fall snarare handlar om tankesätt än praktiska styrelseskick skulle jag säga att det är kolonialism snarare än kolonier man vill styra bort ifrån. För prefixet är av- vanligare och oftast mer begripligt än de-.

Mot bakgrund av detta verkar termen avkolonialisering lämpligast i samband med exempelvis diskurser (sätt att resonera inom ett visst område).

Linnea Hanell, Språkrådet