Kringgå behöver inte vara negativt

Fråga:

Vi diskuterade nyligen ordet kringgå. Några kolleger menade att ordet alltid är negativt laddat, att det antyder att man gör något ”fult” eller ”fuskigt”. Ett par andra kolleger menade att kringgå i sig inte är negativt laddat, och kan användas både i positiv, neutral, och negativ bemärkelse. Exemplet som de senare använde var att kringgå ett problem, som de menade inte innebar att strunta i eller på annat sätt fuska sig runt problemet. Vad säger ni om detta? Är kringgå negativt laddat, eller kan det lika gärna vara neutralt eller positivt?

Johan

Svar:

Jag skulle inte beskriva ordet kringgå som negativt laddat i sig, men eftersom det nästan enbart används i negativa sammanhang håller det kanske på att bli associerat med negativitet. Jag hittar dock enstaka exempel på positiva sammanhang, till exempel att kringgå odlingszonernas begränsningar, genom att på olika sätt förbättra odlingsmiljön. I Svensk ordbok beskrivs kringgå som att ’på ett listigt sätt ta sig förbi svårigheter’, och det kan ju vara både positivt och negativt beroende på vems perspektiv man tar: den som satt upp svårigheterna, eller den som försöker komma runt dem.

Maria Bylin, Språkrådet