Knappt är på väg att bli neutralt

Fråga: Jag har länge undrat varför ordet knappt missbrukas. Om det till exempel omkommit 300 personer i en flygolycka eller 2 000 i en jordbävning, kan man ju inte använda knappt. Tycker vederbörande då att det är för få människor som fått sätta livet till?

Bärbel

Svar:

Språkbrukarna är inte helt eniga om betydelsen av ordet knappt, och vi tycks befinna oss mitt i en språklig förändring, vilket du har uppmärksammat. Tidigare brukade man hävda att det låg en förväntan om att det borde ha varit mer i knappt, medan nästan var neutralt, men den nyansskillnaden är kanske på väg att försvinna.

Gabriella Sandström, Språkrådet