Käpprätt behöver inte gå åt helvete

Fråga: Jag läste nyss uttrycket käpprätt fel. Enligt min uppfattning används ordet käpprätt bara i ett fast uttryck: käpprätt åt helvete. För mig ser det väldigt konstigt ut att skriva käpprätt fel. Jag undrar nu: kan käpprätt bara användas i det fasta uttrycket käpprätt åt helvete eller finns det andra sammanhang där ordet käpprätt fungerar?

Ewa

Svar:

Käpprätt åt skogen/helvete är ett ganska öppet idiom, det vill säga att det varieras ganska mycket i bruket: käpprätt åt fanders, käpprätt uppåt väggarna och så vidare. Söker man i medietextarkiv hittar man betydligt fler varianter än käpprätt åt skogen/helvete. Den variationen förklaras delvis av att käpprätt också används ensamt och med mer konkret innebörd: ’alldeles rakt uppåt (eller neråt)’. Sådana belägg är också enkla att hitta: ”töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen” är ett populärt exempel.

Ola Karlsson, Språkrådet