Kallelse behöver inte vara tvingande

Fråga:

Jag funderar över hur ordet kallelse kan eller ska tolkas. Är det frivilligt eller tvingande att komma? Är det någon skillnad om det är en myndighet som skickar en kallelse? Vi vill ge en person möjlighet att delta i ett informationsmöte. Det är frivilligt för personen att delta i mötet. Kan vi utgå från att personen förstår det? Är det bättre att välja något annat ord än kallelse som rubrik?

Karin

Svar:

En kallelse är i normalfallet inte tvingande. Ordboksdefinitionen är ’(formell) uppmaning till inställelse’. Vissa kallelser kan dock vara tvingande, till exempel kallelse till förhör.

Kallelse är dock mycket mer formellt än till exempel inbjudan, som kanske blir lite för luddigt i sammanhanget. Det ni kan göra är förstås att skriva kallelse i rubriken men förtydliga någonstans i texten att mötet inte är obligatoriskt. Ni kan förstås också formulera en helt annan rubrik, till exempel ”Välkommen på informationsmöte”, ”Frivilligt informationsmöte den 12 mars” eller liknande.

Anna Antonsson, Språkrådet