Jämförelse med olika betoning

Fråga: Många av mina kolleger skriver compared to när de gör jämförelser. Jag har dock fått lära mig att man helst ska använda compared with i akademisk text, åtminstone när det handlar om att jämföra liknande saker och särskilt om man vill lyfta fram skillnader snarare än likheter. Vad gäller?

Anna

Svar:

Detta är en omdiskuterad fråga och det finns inga entydiga svar. Både to och with går att använda i de flesta fall, men det stämmer att ett traditionellt råd är att använda with när man lyfter fram skillnader och to när man betonar likheter. En speciell användning exemplifieras av Sinead O’Connor när hon sjunger nothing compares to you, med betydelsen ’inget går upp emot dig’. Även här är dock with möjligt, fast to är cirka fyra gånger vanligare. William Shakespeare skrev i sonett nr 18: Shall I compare thee to a summer’s day?, men fortsatte sedan i dikten att lyfta fram skillnader mellan den älskade och sommardagen, inte likheter. När det gäller akademisk text har vi konsulterat en stor amerikansk textdatabas, och där är compared to 50 procent vanligare än compared with.

Hans Lindquist, Malmö universitet