Hopskrivning för etablerat uttryck

Fråga:

Heter det zip lock-påse, zip lock påse, ziplockpåse eller ziplock-påse?

Karolina

Svar:

Skriv ziplockpåse. Uttrycket är väletablerat i svenska texter, så pass att ziplockpåse i medietexter är vanligare än ziplock-påse (som också hade varit tänkbart). Stavningen zip lock-påse är inte aktuell, eftersom ziplock skrivs i ett ord redan i engelskan, åtminstone i de engelska ordböcker jag konsulterat.

Ola Karlsson, Språkrådet