Hjälpverb får olika följeslagare

Fråga:

I en amerikansk serie som jag tittar på sa en av personerna I should have went to work (i stället för I should have gone to work). Är detta något nytt? Det låter inte korrekt i mina öron.

Goppe

Svar:

I engelska, liksom i svenska, förväntas hjälpverbet, have, följas av huvudverbet i perfekt, gone (på svenska: har gått). Andra exempel är have seen, has shown, had been. I ditt exempel följs dock have av preteritumformen av verbet go, nämligen went. Även om standardformen have gone är den absolut vanligast förekommande formen, ser vi också should have went, framför allt i talspråk. En databassökning ger till exempel I should have went to the doctor och we should have went into that big ravine. Hjälpverbet should och huvudverbet go verkar vara speciellt vanligt förekommande i detta sammanhang, men andra verb förekommer också, som she could have ate something she shouldn’t (i stället för could have eaten).

Tove Larsson, Uppsala universitet