Hemult hör ihop med hemmet

Fråga:

Jag är från Lysekil och här säger vi att någonting är hemmålt när det är hemtrevligt och mysigt, men vad är det för ett ord egentligen?

Per

Svar:

Det finns ett adjektiv hemul som betyder ’rättmätig, berättigad, rimlig’. Det är inte särskilt vanligt. Lite oftare kan man stöta på motsatsen ohemul. Priser kan exempelvis vara hemula eller ohemula. Ordet hör ihop med hem och grundbetydelsen av adjektivet är ’tillhörande eller trogen hemmet’. I dialekterna har hemult fått betydelsen ’hemtrevligt’ och uttalas antingen hemmålt eller hemmelt. Enligt våra dialektsamlingar verkar ordet förekomma främst i Bohuslän. I norskan finns ordet heimholdt med samma betydelse.

Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen