Harmlös kissi blev barnovänlig kussi

Fråga:

Jag har noterat att det råder variation mellan ordformerna kussimurra och kissimurra. Rör det sig om en dialektal skillnad? Är själv uppvuxen i Östergötland och har alltid sagt kissimurra. Min kollega från Värmland hävdar däremot bestämt att det heter kussimurra. Sedan undrar jag varifrån ordet kommer rent etymologiskt. Vad betyder kussi/kissi och murra?

Lotta

Svar:

Den variation som du noterat är förmodligen inte i första hand dialektal, utan det som växlar är en mer ursprunglig variant, kussimurra, och en omtolkad variant, kissimurra. Det som hänt är att förleden tolkats som identisk med den barnspråkliga (könsneutrala) beteckningen för könsorganet: kiss. Glöm inte tvätta kissen! fick många barn höra innan snippa slog igenom och ordparet snippan/snoppen kunde ta över i motsvarande förmaningar. Intressant nog rymmer faktiskt den ursprungligare varianten, kussimurra, åtminstone indirekt, ett slags dialektal variation. Både du och din kollega skulle nog, om inget hade hänt med dialekterna efter 1900, ha uttalat förleden med långt u, det vill säga kus snarare än kuss. I Institutet för språk och folkminnens äldre dialektsamlingar från sydvästra Sverige finns det till exempel ett kusa, som betecknar det kvinnliga könsorganet. Svenska Akademiens ordbok nämner i stället det dialektala kussa, som kan betecknas som uppsvensk.

Man kan jämföra med standardspråkets mosse, som både på traditionell värmländska och östgötska skulle bli möse eller något liknande (môse), det vill säga ett ord med lång vokal. Vad det handlar om är att ord – som fram till medeltiden hade både kort vokal och kort konsonant – anpassades på olika sätt till det moderna systemet, där det inte finns kort-korta stavelser. I sydväst förlängde man vokalen, i nordost förlängde man i stället konsonanten.

I fråga om murra så finns det ett äldre dialektord, murre, som har betecknat det manliga könsorganet hos djur. Möjligen är det en feminin version av det ordet som vi har som andraled i kussimurra. Emellertid tror jag att man, om man går på det spåret, missar en viktig sak, nämligen att det finns en snarlik beteckning för katt, murre (som anspelar på att katter murrar, det vill säga spinner), som det är svårt att komma runt när man funderar över ordet kussimurra. Det finns en äldre barnspråklig beteckning för katt, kissimurre, som kan ha funnits med som skämtsam referens bland dem som en gång spred uttrycket kussimurra. Du kanske tycker att man borde kunna ta detta kattspår till intäkt för att kissimurran är mer ursprunglig. Men det tror jag inte. Själva poängen torde snarast ha varit just att man vred det harmlösa kissi till det mindre barnvänliga kussi. Att koppla det kvinnliga könet till små håriga djur är ju för övrigt ett bildspråk som är välkänt, till exempel i svenskans mus och engelskans pussy och beaver.

Erik Magnusson Petzell, Institutet för språk och folkminnen