Här krockar synen på tal och siffra

Fråga:

Varför används ofta ordet siffra felaktigt i stället för tal? Exempel: ”Publiksiffran var 10 250 personer.” 10 250 är ju ingen siffra, utan ett tal bestående av fem siffror. Speciellt i samband med att något ökat kraftigt förekommer uttryck som en stor siffra eller en hög siffra. Hur ser en hög siffra ut?

Lennart

Svar:

Det här är ett typiskt fall där den exakta definitionen som används inom ett fackområde (matematiken) krockar med allmänspråkets mer flexibla användning.

Betydelsen av siffra är mycket riktigt ursprungligen ’tecken för något av de nio första heltalen eller noll’. Men Svensk ordbok tar också upp betydelsen ’antal’ med exempel som ”åttatusen åskådare är en bra siffra” och ”siffran för valdeltagandet var 82 procent”.

Jag förstår att det här bruket kan irritera den som vill hålla fast vid den ursprungliga, exakta betydelsen, men den utvidgade betydelsen är i alla fall så pass etablerad att den också tas upp i ordboken.

Maria Fremer, Språkrådet