Här kan hjortron kallas myrbär

Fråga:

I Maria Kvists album Jämtlandssångerna finns en låt med titeln Myrbärdrole. Vad betyder det?

Bo

Svar:

I hela Norrland – från Hälsingland och norrut samt i norra Dalarna, i Västerdalarna och Ovansiljan – är myrbär en vanlig och mycket välbelagd beteckning för ’hjortron’.

I vissa trakter i Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland kan myrbär även beteckna ’tranbär’.

Ordet drol, som är neutrum, är beteckning för ’sank slåtteräng, myräng’ i Härjedalen, Medelpad, Jämtland och Ångermanland.

Myrbärdrole betyder alltså ’hjortronängen; hjortronmyren’. Ordet uttalas i det här sammanhanget i bestämd form, utan hörbart -t, som är vanligt i traditionell norrländsk dialekt.

Annika Karlholm, Institutet för språk och folkminnen