Hans och sin leder till regelkrock

Fråga:

Ska det vara sin eller hans i den här meningen: ”Enligt hans/sin manager dog han i Paris av hjärtstillestånd.” Jag vill skriva hans, men min korrekturläsare vill skriva sin. Vilket ska det vara?

Madeleine

Svar:

Här har vi verkligen att göra med en mening där de grammatiska reglerna krockar med de semantiska – betydelsemässiga – reglerna så mycket att man nog bör överväga att skriva om. Annars kommer alltid några att tycka att det låter helt fel.

Anledningen till denna förvirring är att man ska använda sin om det syftar på subjektet i samma sats. Här är subjektet han (”han dog”), och då skulle vi ha sin. Men två saker talar ändå emot sin. Dels är vi mindre villiga att använda sin när det står före subjektet, som det gör här, dels är vi mindre benägna att använda sin när vi har en satsförkortning: enligt hans manager tolkar vi nog ungefär som ”hans manager sa att”, och då har vi en hel sats – och då ska vi ha hans.

Mitt bästa råd är att hitta en lite annorlunda formulering.

Sofia Tingsell, Språkrådet