Halvar är yngre än Halvard i svenskan

Fråga:

I namnlitteratur som jag har läst står det att namnet Halvar är belagt först 1554. I Malung nämns flera Halvar i ett tings-
protokoll från 1417.

Johan

Svar:

Halvar är en yngre sidoform till namnet Halvard(h). I namnforskningen har man helt enkelt ansett att även tidigare stavningar utan -d(h) har varit varianter av namnet Halvard(h) som finns belagt sedan vikingatiden. I Ordbok över Sveriges medeltida personnamn skriver man under namnet Halvardh: ”Former utan -d(h)- Halwar 1462, 1487, Halwor 1470, 1472, 1493, 1502 uppträder sporadiskt, oftast i genitivisk ställning, t.ex. Halvars dotter 1395, Haluarsson 1407(?), Halffuarsson 1461.”

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen