Halv tio i stället för halv över nio

Fråga:

Varför säger vi halv tio och inte halv över nio? Och varför säger vi fem i halv och fem över halv i stället för 25 över respektive 25 i? Vid vilket klockslag går brytningen: är det 20 över, 21 över, 22 över, 23 över, 24 över, 5 i halv? Eller är det 20 över, 9 i halv, 8 i halv, 7 i halv och så vidare?

Mikaëla

Svar:

Detta med fem i halv och fem över halv i stället för 25 över respektive 25 i har med halv som referenspunkt att göra i standardsvenska. I norra Sverige och Svenskfinland är 25 över vanligt.

Att säga halv tio och inte halv över nio har nog också med fokus på halv som klockslag att göra, där det ska stämma med till exempel fem över halv(slaget) tio och sedan tjugo i tio och så vidare.

Gränsen efter 20 är i bruket lite flytande, det vill säga det kan heta såväl 21 minuter över som 9 minuter i halv. Många som inte har svenska som förstaspråk tycker att detta med fem i halv och så vidare är krångligt. Eftersom Sverige i dag är ett utpräglat flerspråkigt land kan man gissa att 25 över kommer att bli vanligare med tiden, liksom mer exakta angivelser som arton och tjugofem (18.25).

Ola Karlsson, Språkrådet