Grund syftar på släkt i Norrköping

Fråga:

Jag undrar över ett ortnamn i Norrköping, Refvens grund, ibland stavat Reefens grund. Har ni några uppgifter om detta namn?

Anders

Svar:

Vi har en uppteckning av namnet från 1942 där man kan läsa att man badade på platsen. Vidare skriver upptecknaren att namnet kommer från en släkt vid namn Reef. Denna uppgift ska finnas i Historisk-Statistisk Beskrifning öfver Norrköpings stad från 1866.

Elin Pihl, Institutet för språk och folkminnen