Generisk används oftare generiskt

Fråga:

Allt oftare dyker ordet generisk upp i tidningen. Jag som inte vet vad ordet betyder har googlat, och det tycks mig som om inte heller skribenterna egentligen vet. Ordet används med olika betydelser. Kan ni bena ut detta?

Staffan

Svar:

Ordet generisk är bildat till latinets genus, som betyder ’släkte, art’. Ordet förekommer i svenskan med betydelsen ’som har att göra med ett släkte, en art’. Man talar om ”mänsklighetens generiska utveckling” och menar då människans utveckling som art.

Med denna grundbetydelse har ordet kommit att användas inom bland annat (och särskilt) läkarvetenskapen och språkvetenskapen. Generiska läkemedel är läkemedel utan patent, det vill säga läkemedel där själva den aktiva grundsubstansen från originalläkemedlet ingår och där läkemedlet tillhör samma sort som originalet, och där man kan utgå från att de gör samma nytta som originalet.

Inom språkvetenskapen använder man termen generisk när betydelsen är en hel kategori eller art i sin helhet. I exemplet vargarna har grå päls har ordet vargarna en generisk betydelse, alltså att man syftar på alla vargar (arten), inte några särskilda vargar ur beståndet.

Men från den här fackspråkliga användningen och betydelsen har generisk börjat användas i andra sammanhang med en mer allmänspråklig karaktär, många gånger i stället för ’allmän, generell, övergripande, allmängiltig’.

Johanna Ledin, Språkrådet