Gångborg är en labyrint i folkmun

Fråga: Jag tillbringar delar av min tid på en plats där ordet Gångborg ingår i namnet. Vad är en gångborg?

Johan

Svar:

I fråga om namn som Gångborg skriver John Kraft 1986 i artikeln ”Labyrintnamn – från Troja till Trelleborg” att ”landskapets labyrinter i folkmun kallas Rundborg, Gångborg eller Trojeborg”. Han hänvisar bland annat till en plats på Singö som kallas Gångborg, och menar att ”på 1800-talet förekom det där att man ritade labyrintfigurer som kallades Gångborr”. Det är lite svårt att förstå vad han menar med ”landskapets labyrinter” och ”ritade labyrintfigurer”, men i övriga delar av artikeln skriver han om stenlagda labyrinter. Möjligen har det alltså funnits en stenlagd labyrint i området eller kanske är det en enklare, tillfällig labyrint av något slag som åsyftas.

Elin Pihl, Namnarkivet i Uppsala