Från kallelse till världsliga yrken

Fråga:

Vad är skillnaden mellan vocation och avocation. Betyder de samma sak?

Elvira

Svar:

Orden kan vara lätta att blanda ihop. Vocation betyder ursprungligen och ordagrant ’kallelse’ i religiös bemärkelse, men har kommit att användas även om världsliga yrken, som i Theatre was her vocation, not cinema.

Avocation, däremot, syftar på något som kallar eller lockar bort från ens huvudsysselsättning, som en hobby: While his vocation was orthodontics, his avocation was hunting and fishing.

Hans Lindquist, Malmö universitet