Från dödsmärkt till rädd att strida

Fråga:

Finns det något spår i dialektarkivet efter bohuslänskans fej i betydelsen ’dödsmärkt’?

Henrik

Svar:

Fej är ett dialektalt uttal av ordet feg. I fornsvensk tid betydde feg just ’dödsmärkt’ och den betydelsen lever kvar dialektalt, bland annat i bohuslänskan. Den standardspråkliga betydelsen att man är feg är ett lån från tyskan. Att betydelsen i standardspråket förändrats från ’dödsmärkt’ till ’rädd att strida’ eller ’feg’ kan, enligt Svenska Akademiens ordbok, förklaras genom att man i äldre tid hade uppfattningen att ”den som i en strid var bestämd för döden också miste mod o. kraft”.

Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen