Från bokstavligt till bildligt uttryck

Fråga:

Varifrån kommer uttrycket hone in on?

Mia

Svar:

Hone in on i sin bildliga betydelse används för att uttrycka att man fokuserar uppmärksamheten på något: hone in on a certain colour and type of product to begin your collection; We were trying to right the ship and hone in on the details.

Det ursprungliga uttrycket är home in on som användes i mer bokstavlig betydelse för att referera till missiler som guidas till sitt mål med hjälp av någon typ av landmärke eller radiosignal (A cluster bomb that can deploy scores of small bomblets with individual guidance systems to home in on specific targets). Numera används både hone in on och home in on främst bildligt.

Tove Larsson, Uppsala universitet