Förväxlingsrisk med växten humle

Fråga:

Säger man hummelbestånd eller kan det heta humlobestånd? Eller måste man rentav dela på ordet, exempelvis ett bestånd av humlor?

Per-Arne

Svar:

Sammansättningar på humla har i allmänhet formen humle-. Problemet är att det kan sammanblandas med växten humle, så därför kan det vara tydligare att skriva bestånd av humlor – om det inte framgår tydligt av texten att det handlar om humlor, då går det givetvis bra att skriva humlebestånd.

Jag hittar inga belägg för humlo-. Hummel- förekommer enstaka gånger, kanske just för att undvika sammanblandning med växten. Men det kan inte betraktas som en etablerad form.

Humle- verkar absolut vanligast i sammansättningar, och det finns gott om belägg för ord som humledrottning, humleart, humlebo, humlepopulation – även om det i vissa ord, som just humlebestånd, faktiskt ofta kan syfta på växten humle.

Maria Fremer, Språkrådet