Förväntan är inte alltid positivt

Fråga:

Mitt språköra reagerar när jag hör att ”vi kan förvänta oss en ytterligare ökning av dödsfallen”. Vad då förvänta? Borde det inte heta vänta eller hellre befara? För mig har orden förvänta och förväntan en positiv innebörd. Har jag fel?

Inga-Lena

Svar:

Den vedertagna betydelsen av förväntan är, som du påpekar, något som är positivt. Så här beskrivs betydelsen i Svensk ordbok: ’hopp om viss utveckling som också bedöms som sannolik.” Exempelvis ”premiären gick över förväntan”; ”de ser fram mot matchen med spänd förväntan”.

Det är dock inget ovanligt att ord får nya bibetydelser och ibland förändrad betydelse. I det här fallet kan det vara så att många börjat använda förväntan som något neutralt eller till och med negativt. Ett liknande exempel är ordet knappt, som av många används neutralt i betydelsen ’strax under’, det vill säga utan att det finns någon förväntan (!) om att det borde ha varit mer.

Här kan det uppstå missförstånd, men ofta framgår innebörden av sammanhanget. Vill man vara på den säkra sidan kan man använda förväntan i den vedertagna betydelsen, som i Svensk ordbok, men samtidigt vara beredd på att inte alla språkbrukare tolkar det likadant.

Gabriella Sandström, Språkrådet