Första klassens förvirring i skrift

Fråga:

Jag har en fråga om ordet förstaklass. Det verkar både särskrivas och hopskrivas. Vilket blir mer riktigt? ”Jag åkte första klass på tåget” eller ”Jag åkte förstaklass på tåget”? Svenska Akademiens ordlista, SAOL, skriver att det är ett substantiv (alltså att förstaklass skulle vara det riktigaste i mina exempelmeningar), men Svensk ordbok kallar det för ett förled, så att det blir riktigt i förstaklassbiljett, men kanske inte som självständigt ord? Aningen förvirrande.

Malin

Svar:

Det är lite klurigt att tolka de här ordboksartiklarna. Den särskrivna varianten första klass finns inte med som uppslagsord, eftersom det ju är två ord. Du kan däremot hitta det som exempel under artikeln första i Svensk ordbok, bland annat åka i första klass.

Svensk ordbok anger att det hopskrivna förstaklass är ett förled, eftersom det oftast används så när det skrivs ihop, till exempel förstaklassbiljett.

Den särskrivna varianten första klass är vanligast om man menar exempelvis nivåindelning eller rangordning: Jag åkte första klass på tåget. I den här betydelsen förekommer också förstaklass hopskrivet, men det är inte alls lika vanligt.

Om man menar substantivet som betecknar en skolklass med ettor så bör det skrivas ihop: Vi träffar varje förstaklass två gånger per termin. Däremot: Hon börjar första klass i höst. Hon går i första klass.

Svensk ordbok är mer deskriptiv och utgår från språkbruket i större utsträckning än Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som är mer normativ, vilket är en förklaring till att ordböckerna ger lite olika svar.

Jag skulle rekommendera dig att skriva isär orden första klass i ditt exempel, eftersom det har störst stöd i språkbruket, men det är inte heller fel att skriva ihop: förstaklass.

Gabriella Sandström, Språkrådet