Fornengelskan gjorde wine av latinets vinum

Fråga: Varför stavas wine, ’vin’, med w och vine, ’vinranka’, med v?

Malin

Svar: När wine lånades in i fornengelskan – från latinets vinum – fanns inte /v/ som språkljud i början av ord. Därför kom det mest lika ljudet, /w/, att användas i det ordet. Språkljudet /v/ förekom dock i vissa positioner inuti ord, som en variant av /f/ (vilket är förklaringen till nutida oregelbundna pluralformer som knives och wolves till knife och wolf). När ordet för ’vinranka’, vine, lånades in många hundra år senare – via franskans vigne – ”tillät” dock engelskan att ord började på /v/.    

Magnus Levin, Linnéuniversitetet