Förnamn med ovisst ursprung

Fråga:

Jag stötte i ett sammanhang på 1970-talet på en man som hette Arnell i förnamn. Vet ni något om detta förnamn?

Ove

Svar:

Förnamnet Arnell är mycket ovanligt. Det finns endast ett fåtal personer i Sverige som har namnet som förnamn. Arnell som efternamn, kanske med ett annat uttal, är betydligt vanligare (över 900 personer heter så).

Det är svårt att säga något bestämt om förnamnets ursprung och ålder. Värt att notera är dock att det i vårt material över medeltida svenska förnamn förekommer ett osäkert belägg för ett förnamn Arnels, avseende en faste (en sorts vittne till försäljning eller byte av jord) i Småland, som 1368 nämns i ett dokument. Detta är dock troligen en variant av det fornsvenska mansnamnet Ærnils, som i sin tur är en variant av det då betydligt vanligare namnet Æringisl. Det är dock ytterst oklart om vår tids Arnell är en variant av detta namn eller har ett annat ursprung.

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen