Förkortningar för flera kungligheter

Fråga:

Jag lärde mig precis att i spanskan skrivs förkortningar med dubbla bokstäver vid plural så att till exempel Estados Unidos (Förenta staterna) blir EE.UU. och Naciones Unidas (Förenta nationerna) blir NN.UU. Jag insåg att en sådan förkortning finns även i svenskan, nämligen DD.KK.HH. för ’deras kungliga högheter’. Hur har den förkortningen uppkommit? Har den importerats eller är det något som kungahuset hittat på?

Erik

Svar:

Förkortningarna DD.MM. för ’Deras Majestäter’ och DD.KK.HH. för ’Deras Kungliga Högheter’ används för att visa att det rör sig om flera kungligheter. Jämför med H.M. och H.K.H. i singular. Den dubbeltecknade förkortningen DD. för deras, HH. för högheter och så vidare, verkar komma från ett latinskt bruk som går tillbaka lång tid.

Man kan hitta ett latinskt exempel från 500-talet, där vv hh betecknar plural: vv hh = viri honesti, ’ärliga män’, och i en tysk text från 1773 SS.PP. = Sancti Patres, ’heliga fäder’.

Från 1800-talet finns svenska texter med DD.MM. och DD.KK.HH., till exempel ett ”anslag till DD. KK. HH. Hertigarnes af Skåne och Upland Hoshållning” från 1828.

Andra förkortningar med liknande pluralformer som fortfarande ibland används är s. för ’sida’ och ss. för ’sidor’, respektive f. för ’följande sida’ och ff. för ’följande sidor’.

Ingrid Olsson, Språkrådet