Förbund är ofta flera föreningar

Fråga:

Jag har noterat att arbetsgivare sluter sig samman i föreningar, medan arbetstagare samlas i förbund – exempelvis Livs-
medelshandlareföreningen respektive Livsmedelsarbetareförbundet. Finns det någon skillnad mellan förening och förbund?

Lars-Olof

Svar:

Ofta är förbund en sammanslutning av föreningar, det vill säga det är inte individer som är medlemmar utan organisationer. Så är det till exempel med fackförbund; de består av fackföreningar inom en och samma bransch.

Anna Antonsson, Språkrådet