Förbindelser som överlappar

Fråga:

Vad är egentligen skillnaden mellan connection to och connection with? Kan man säga feel a connection to someone?

Elisabet

Svar:

Connection to används oftare för att beskriva en fysisk förbindelse (it requires a connection to the Internet), medan connection with tenderar att ha mer av en metaforisk betydelse (I needed more of a connection with my community).

Dessa skillnader är dock generellt små och det finns gott om överlappningar där de båda uttrycken används i samma sammanhang (connection to/with nature, till exempel.). Så ja, det går att säga feel a connection to someone.

Tove Larsson, Uppsala universitet