Flygplatser bör ha svenska namn

Fråga:

Hur benämner man bäst svenska flygplatser? Swedavia kallar alla sina flygplatser airport, som i Visby Airport, och använder inte ordet flygplats alls i sina namn. Då hamnar man i dilemmat att välja mellan att använda det som verkar vara det officiella namnet, Visby Airport, eller att följa rekommendationen om att använda svenska, det vill säga skriva Visby flygplats. Hur ska vi göra?

Amalia

Svar:

Det är en principiellt intressant fråga. Min åsikt som språkvårdare är att svenska flygplatser naturligtvis bör ha svenska namn.

Som myndighet får man själv ta ställning till huruvida man vill använda det officiella namnet, till exempel Visby Airport. Men det är ett rimligt val att strunta i det engelska ordet och i stället använda ordet flygplats, åtminstone i svenskspråkiga sammanhang – om man inte internt kommer fram till att det är viktigt att använda det officiella namnet för att inte orsaka missförstånd (låt oss säga att det skulle finnas två flygplatser i närheten av Visby varav den ena hette Visby Airport och den andra något annat).

Man kan jämföra med frågan om huruvida man följer olika företags logotypskrivningar, som iPhone eller GöteborgsOperan, eller om man normaliserar och följer vedertagna skrivregler för svenska. Där brukar vår rekommendation vara att man bör normalisera skrivsättet – alltså Iphone och Göteborgsoperan – såvida man inte skriver på uppdrag av organisationen i fråga.

Anna Antonsson, Språkrådet