Flera skrivsätt för tiden före Kristus

Fråga:

Hur skriver man före Kristus (f.Kr.) och efter Kristus (e.Kr.) vid årtal på engelska?

Stina

Svar:

De engelska förkortningarna är B.C. (before Christ) och A.D. (anno domini, det vill säga ’i herrens år’. Liksom på svenska kan man välja att skriva med eller utan punkter. Tidigare sattes B.C. efter årtalet och A.D. före, men nu kommer oftast även A.D. efter. För att undvika kopplingen till kristendomen föredrar vissa B.C.E. (before the common era) och C.E. (common era), men B.C. och A.D. är fortfarande betydligt vanligare. Common era kan skrivas med eller utan versaler i löpande text: (before) the common era, (before) the Common Era.

Hans Lindquist, Malmö universitet