Fast fras i väntan på ett avslöjande

Fråga:

Vid omröstningar på tv säger man ofta: Vi har ett resultat. Borde det inte vara i bestämd form: Vi har fått resultatet?

Göran

Svar:

Vi brukar säga att bestämd form på svenska har betydelsen ”du vet vilken jag menar”. Att man vet vilken som menas kan bero på att man har etablerat detta i samtalet eller texten, eller att det bara finns en (solen, Bibeln, aulan – det finns visserligen flera i världen, men vanligen bara en som är relevant i sammanhanget).

Obestämd form har man då när det inte är klart vilken som avses, till exempel när man introducerar något nytt.

I det här fallet är det lite svårt att avgöra om resultatet ska betraktas som känt eller inte. Det är ju självklart så att alla förväntar sig ett resultat, eftersom det är en tävling. Däremot är det ju okänt vad detta resultat består i, och kanske är det just det man signalerar med denna fras: vi har ett resultat, för er okänt, som nu ska bli känt.

Jag tror också att det har kommit att bli en fast fras, som signalerar förväntan inför ett avslöjande. Men som sådan hade det lika gärna kunnat bli vi har resultatet.

Sofia Tingsell, Språkrådet