Faneret styr valet av böjningsform

Fråga:

Heter det betsad ekfaner eller betsat ekfaner? Det heter ju betsad ek, men det kanske blir betsat när det syftar på faner?

Jessica

Svar:

Ja, det är genus för faner som styr formen, och eftersom det är t-genus (faneret) blir det betsat ekfaner.

Gabriella Sandström, Språkrådet