Faktiskt förklarar svensk förkärlek

Fråga:

Jag tycker många svenskar använder ordet actually ofta när de talar engelska. Varför är det så?

Casper

Svar:

En nyligen publicerad studie stödjer din förmodan att svenskar, åtminstone i vissa sammanhang, använder actually väldigt ofta i sin engelska. Materialet som undersöktes bestod dock inte av talspråk, utan av Twittermeddelanden.

I mer formella Twitterinlägg använder svenskarna actually ungefär lika ofta som britter gör när de talar, men i de mer informella inläggen använder svenskarna betydligt fler.

Svenskarna placerar också actually oftare i mitten av meningen än vad infödda talare gör: I actually live in Denmark; jämför: I live in Denmark, actually. Detta kan tyda på att svenskarnas bruk påverkats av frekvensen och placeringen av faktiskt, som är den närmaste motsvarigheten. Det är alltså förmodligen svenskarnas användning av faktiskt som ligger bakom förkärleken för actually.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet