Fågelvägen är det kortaste avståndet

Fråga:

Varför säger man fågelvägen när man menar raka vägen genom luften? Man kan ju faktiskt inte vara säker på att fågeln flyger från punkt a till punkt b på en gång – den kanske tar en sväng förbi Eslöv när den flyger från Flen till Göteborg.

Agnes

Svar:

Ordet fågelvägen används sällan om en riktig fågels väg genom luften, utan oftast i överförd bemärkelse, med betydelsen ’kortaste avståndet mellan två punkter längs en rät linje’. Så har man använt ordet ända sedan 1700-talet. En fågel skulle ju åtminstone i teorin kunna förflytta sig just så, till skillnad från oss andra.

Om man bara säger ”kortaste vägen mellan Flen och Göteborg” uppfattar man nog det som kortaste vägen längs vägar och stigar. ”Kortaste vägen mellan Flen och Göteborg längs en rät linje” eller ”genom luften” blir konstigt, när vi i stället kan ta till det behändiga fågelvägen, som är väletablerat i språkbruket.

Maria Fremer, Språkrådet