Ett uttryck för att inte hålla med

Fråga:

Jag såg i en tidning uttrycket I don’t subscribe to that theory. Jag tror jag förstår vad det betyder, men varför talar man om att prenumerera på en teori?

Henrik

Svar:

Det engelska subscribe (av latinets subscribere, ’skriva under’) har en rad betydelser utöver ’prenumerera’. Bland annat betyder det i överförd bemärkelse ’hålla med om’ på samma sätt som det svenska skriva under på.

Hans Lindquist, Malmö universitet