Ett danskt lånord för att vara nitisk

Fråga:

Vad betyder ordet nidkär?

Mats

Svar:

Nidkär är ett ovanligt ord som inte finns i svenska ordböcker och knappt i andra svenska källor heller. Men de få träffar jag hittar på nätet tyder på att det betyder ungefär ’nitisk’ – och nitisk heter faktiskt nidkær på danska, så det är antagligen ett direkt inlån.

Maria Fremer, Språkrådet