Eskimå kom från kolonisatörerna

Fråga:

Hur är det med ordet eskimå – uppfattas det som nedsättande på svenska, och vad skriver man i så fall i stället?

Sam

Svar:

Vi rekommenderar de mer specifika benämningarna inuit, yupik eller aleut för de besläktade men skilda folkgrupper som tidigare grupperades ihop som eskimåer. De folkgrupper som kallar sig inuiter lever på Grönland samt i Alaska och Kanada. I framför allt Alaska och Sibirien lever också aleuter och yupiker.

Ordet eskimå uppfattas nu av många som stötande. Ordet är ursprungligen skapat av kolonisatörer och är inte en benämning som de olika grupper som kallats eskimåer valt själva.

Eskimå används i några andra svenska uttryck, där det ofta går att formulera om, som kajakroll i stället för eskimåsväng och vinterjacka med pälsklädd huva i stället för eskimåjacka.

Maria Bylin, Språkrådet