Engelskan kan ha påverkat svenskan

Fråga:
Jag stör mig lite på den nya användningen av nedan som adjektiv, som i detta visas i nedan tabell. Är detta ett resultat av engelsk påverkan?

Anna

Svar:

I till exempel akademisk prosa på engelska används below mestadels som adverb för att vägleda läsaren i texten liksom svenskans i tabellen nedan: as we describe in the sub-sections below; the parameters shown in the table below. Ett nytt, mindre vanligt alternativ, som verkar särskilt frekvent i webbtexter är användningen som adjektiv: as you can see from the below picture; also available in the below clip. Detta bruk kan ha påverkat svenskan.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet