Engelskan har flera ord för sms

Fråga:

I en engelskspråkig roman från Sydafrika fick en av karaktärerna an SMS. Brukar inte sms heta text (message) på engelska?

Cedrick

Svar:

Det stämmer att sms ofta heter text message: he broke up with you with a text message, eller ännu vanligare enbart text: then I received a text from Adam. Men SMS är standard i många varianter av afrikansk och asiatisk engelska, som i a confirmation SMS will be sent.

I många varianter av engelska, som i Nordamerika, beskriver man också ofta företeelsen att skicka meddelanden med telefonen med verbet text: I started texting her too often.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet